AMPA Escola Torres Jonama de Mont-ras

Finalitats

    Administrem i gestionem els recursos que aporten els associats.

    Participem en la presa de decisions en el govern de l’escola mitjançant un representant al Consell Escolar del Centre.
    Facilitem el contacte i el diàleg entre les famílies del Centre. Això vol dir que podeu demanar i/o adreçar qualsevol informació o suggeriment
    Dotem a l’escola, en la mida del possible, dels mitjans necessaris per millorar la funció pedagògica.
    Subvencionem cada curs la compra de material didàctic i escolar, que el professorat creu necessari.
    Els components de la Junta representem al conjunt de mares i pares davant l’Administració, per prendre decisions o per lluitar per la millora de l’educació dels nostres fills.
    Ens encarreguem de la distribució de llibres i roba esportiva de l’escola.
    Organitzem les activitats extraescolars, participem i col·laborem en l’organització de les festes del Centre.

En resum, la finalitat de l’AMPA, és canalitzar les iniciatives i suggeriments dels pares que la composen a través dels conductes adequats, per tal de millorar l’eficàcia de les activitats i serveis que es porten a terme a l’escola, amb el desig de que l’educació dels nostres fills sigui la millor possible.

Ampa Escola Torres Jonama de Mont-ras  |  ampamontras@hotmail.com
google471c9acd9dd7b483.html